The Song of Glory (Cantonese) - 錦繡南歌
Release Date:
Description:
劉宋元嘉年間,天下積弱,俠女驪歌誤以為監政劉義康縱容奸佞,禍患朝堂,欲將其刺殺,不料卻淪為朝臣生死相奪的棋子。及後,驪歌陰差陽錯成為沈家將門嫡女,並與劉義康聯姻。二人幾經患難,終化解誤會,克服困局。